Skorzystaj z preferencyjnych warunków najmu sali szkoleniowo-konferencyjnej!

Do Idei Przestrzeń Biznesu na preferencyjny najem sali szkoleniowo-konferencyjnej mogą zostać przyjęte Przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:

- mieszczące się w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw

- rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące własną działalność nie dłużej niż 3 miesięce, licząc od daty rozpoczęcia działalności

- rozpoczynające lub prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cena dla startupów: od 50,00 zł netto/godz. do 800,00 zł netto/dzień